Konflikt handlowy między Chinami a USA i jego wpływ na światowy system handlu i przyszłość multilateralizmu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Konflikt handlowy między Chinami a USA i jego wpływ na światowy system handlu i przyszłość multilateralizmu

The trade conflict between China and the US and its impact on the global trading system and the future of multilateralism

Wprowadzenie: Amerykańska "blokada" rozstrzygania sporów w ramach WTO – odzwierciedlenie bieżących sporów handlowych Orzeczenia sądowe, zwłaszcza orzeczenia sądów najwyższych, cieszą się wysokim stopniem autorytetu na szczeblu krajowym. Również na szczeblu ponadnarodowym państwa ustanowiły organy sądownicze, przyznały im uprawnienia do rozstrzygania sporów prawnych i wyznaczyły procedury instytucjonalne ustanowione specjalnie w tym celu. Jednym z najbardziej znanych tego przykładów jest procedura rozstrzygania sporów przewidziana w ramach światowego systemu handlu. Został on opracowany w ramach ustanowienia WTO w 1995 r., rozszerzając początkowo stosowaną jednoetapową "procedurę panelową" GATT 1947 na dwuetapową procedurę z odwołaniem.  [...]
11/2022 str. 360-11-22

Kup aby przeczytać całość