Konferencja WTO – nie doszło do porozumienia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Konferencja WTO – nie doszło do porozumienia

W okresie 50 lat od momentu powołania do życia GATT, przekształconego następnie w Światową Organizację handlu (WTO), światowe obroty handlowe wzrosły 18-krotnie, przy rocznym tempie wzrostu rzędu 6%. W tym samym czasie produkcja przemysłowa wzrastała w tempie 4,2% rocznie i zwiększyła się 8-krotnie. Również tempo wzrostu światowego PKB na 1 mieszkańca było niższe od rocznego przyrostu obrotów handlowych, wynosząc 1,9%. Dzięki temu udział handlu w światowym PKB wzrósł z 7% w 1948 r. do 17,4% w roku 1998. Wartość światowych obrotów handlowych osiągnęła w 1998 r. poziom 6,6 biliona USD, z czego 80% przypadało na obrót towarowy, a 20% na eksport i import usług.[...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość