Konferencja w Białej Podlaskiej: „Granica wschodnia Unii Europejskiej” – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Konferencja w Białej Podlaskiej: „Granica wschodnia Unii Europejskiej”

               ... Mając na względzie szansę dla placówek administracji celnej oraz agencji celnych i spedytorów, polegającą na możliwości przyjmowania zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu i obsługi tych zgłoszeń na terenie Polski, podmiotom dokonującym obecnie odpraw tranzytowych z jednej strony, oraz świadomość zagrożenia polegającego na przeniesieniu miejsca dokonywania zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do obrotu, do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej przez podmioty krajowe z drugiej, zainicjowano i zorganizowano w Białej Podlaskiej konferencję poświęconą tym zagadnieniom , pod hasłem  „ Granica wschodnia Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia dla międzynarodowego obrotu towarowego”.  [...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość