Znajdź artykuł

Konferencja „Program e-cło – postępy prac” – konferencja na miarę XXI w.

„e-duty programme - work progress” – conference worthy of XXI century

28 maja 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się już kolejna konferencja z cyklu e- customs, pt” Program e-cło - postępy prac,” która tym razem adresowana była do programistów i producentów systemów współpracujących z systemami Służby Celnej. Konferencja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem nie tylko wśród adresatów, ale także przedsiębiorców i przedstawicieli celnych, którzy przybyli na nią bardzo licznie. Konferencję otworzył dyrektor programu e-cło Grzegorz Smogorzewski, który pełnił jednocześnie funkcję moderatora całej konferencji jak i głównego prelegenta. Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył projektowanych usług celnych w 2015. Drugi - komunikacji i dwukierunkowej wymiany informacji miedzy Służbą Celną a przedsiębiorcami w oparciu o Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej. Trzeci dotyczył aktualnych prac nad systemami  NCTS 2, Zefir 2 i AIS.[...]
6/2015 str. 230

Kup aby przeczytać całość