Koncepcje przekształceń strukturalnych w Służbie Celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Koncepcje przekształceń strukturalnych w Służbie Celnej

Plan reorganizacji strukturalnej w administracji celnej, zwłaszcza na szczeblach centralnych, budzi wiele zrozumiałych emocji. Czy jednak przygotowywane zmiany będą korzystne dla państwa i obywateli? Postulat ograniczenia wydatków budżetowych poprzez redukcję nadmiernie rozbudowanych urzędów centralnych na pierwszy rzut oka wydaje się słuszny, ale czy nie jest to równocześnie okazja do rozliczeń z politycznymi przeciwnikami? Uzasadnionym argumentem na rzecz pewnej centralizacji w obrębie Ministerstwa Finansów mogłoby stać się negatywne zjawisko rozproszenia kompetencji organów w sprawach celnych. Spróbujmy przypatrzeć się bliżej tej problematyce. [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość