Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

np. 1. Komunikat Nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 lutego 1997 r. (DNC-II-0720-8/97/38) zmieniający komunikat w sprawie postępowania organów celnych przy przewozach towarów w ramach Wspólnej Procedury Tranzytowej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD). Komunikat przynosi zmiany w załączniku Nr 10 do Komunikatu Nr 39 Prezesa Głównego Urzędu ceł z dnia 25 czerwca 1996 r. (Biuletyn Urzędowy GUC Nr 9, poz. 37) Do komunikatu dołączono wzór i opis stempla indywidualnego stosowanego przez czeską administrację celna, wykaz typów urzędów celnych oraz wykaz kodów urzędów celnych. [...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość