Kompleksowa prezentacja najważniejszych problemów związanych z integracją europejską – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kompleksowa prezentacja najważniejszych problemów związanych z integracją europejską

Recenzja z pracy "Integracja Europejska" autorstwa Jana Barcza, Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej oraz Krystyny Michałowskiej-Gorywody, wydanej przez oficynę Wolters Kluwer w Warszawie w 2007 r., s. 428. Najnowsza pozycja wybitnych specjalistów integracji europejskiej, profesorów Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie wydana została w serii akademickiej czyli serii podręczników dla studentów wielu kierunków studiów - europeistyki, politologii, prawa, ekonomii czy zarządzania. Omawiana pozycja ma charakter podręcznika jednak przeznaczonego przede wszystkim dla studentów kierunku "stosunki międzynarodowe". To determinuje cele i sposób prezentowania a także strukturę zawartej w niej wiedzy. Odpowiada ona treści i strukturze syllabusa tego przedmiotu zawartego w minimach programowych. [...]
5/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość