Znajdź artykuł

Kompendium wiedzy o polskiej służbie celnej w początkach XXI wieku

Compendium of knowledge about Polish Customs Service in the early twenty-first century

W dobie turbulencji politycznych stabilność i efektywność funkcjonowania państwa i jego organów to jeden z fundamentów współczesnych demokracji. Wśród organów współczesnej Polski jedną z istotnych ról odgrywa Służba Celna. Jednak życie , zwłaszcza dążność polityków do ulepszania państwa  zgodnie z ich poglądami na proces organizacji życia współobywateli i chęć podporządkowania swoim , partyjnym , interesom, niekiedy prowadzi istotnych , nie zawsze na lepsze, zmian struktur państwowych. W ostatnim ćwierćwieczu dotyczyło w Polsce wielu rewolucyjnych zmian struktury organów publicznych – od zmian niekiedy symbolicznych takich ukoronowanie godła czy zmiany nazw niektórych służb  aż po tak fundamentalne jak zmiana nazwy naszego państwa, jego struktury administracyjno-politycznej, wielu innych zmian zwłaszcza w sferze społeczno-gospodarczej i likwidację gospodarki centralnie planowanej orasz rozpoczęcie, niezwykle bolesnego społecznie procesu przechodzenia do kształtowania rozwoju  społecznego opartego na mechanizmach gospodarki rynkowej.[...]
3/2016 str. 115

Kup aby przeczytać całość