Znajdź artykuł

Kodeksowe zwolnienia celne (część szósta)

Ustawa Kodeks celny zawiera dosyć duży katalog zwolnień dla towarów przywożonych do Polski przez podróżnych. Uregulowania dotyczące takich towarów zawarte są w art.190 § 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Kodeksu celnego. Przepisy dotyczące podróżnych nawiązują do ratyfikowanej przez Polskę Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku i podpisanej w dniu 4 czerwca 1954r. (Dz.U. Nr 42, poz.216 z 1961r. z późn.zm.). [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość