Kodeksowe zwolnienia celne (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeksowe zwolnienia celne (część pierwsza)

Wprowadzenie jakiegokolwiek towaru na polski obszar celny bądź jego wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego powoduje powstanie obowiązków i uprawnień, które zostały określone w ustawie z dnia 9 stycznia 1997r. - Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz.117 z późn.zm.). Generalną zasadą jest powszechność cła. Jednakże odstępstwem od tej zasady jest katalog zwolnień celnych zawarty w art.190 Kodeksu celnego. W związku z tym, iż temat zwolnień od cła jest tematem intrygującym wszystkich, spróbujemy je omówić w niniejszym artykule. Niejednokrotnie trudno jest zrozumieć istotę wielu zwolnień od cła zawartych w ww. katalogu, brak jest bowiem aktów wykonawczych do niektórych przepisów, jak również ubogie jest orzecznictwo w poruszanej tu dziedzinie prawa celnego, dlatego też dzisiaj przybliżymy Państwu zwolnienie od cła w przypadku przywozu do Polski rzeczy w ramach bezzwrotnej pomocy rządu państwa obcego, towarów stanowiących pomoc humanitarną przysyłaną dla jednostek statutowo powołanych do realizacji takiej pomocy oraz przywozu do Polski środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.[...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość