Znajdź artykuł

Kodeksowe zwolnienia celne (część trzecia)

Zwolnienie od cła wyposażenia oraz zapasów niezbędnych do eksploatacji środka przewozowego. Stosownie do postanowień art. 190 § 1 pkt 18 Kodeksu celnego, wolne od cła jest wyposażenie oraz zapasy niezbędne do eksploatacji środka przewozowego, w tym materiały pędne w zbiorniku paliwa wbudowanym fabrycznie na stałe do środka przewozowego oraz oleje i smary. Z treści przepisu wynika, iż zwolnienie od cła dotyczy wyposażenia niezbędnego do kontynuacji podróży oraz zapasów paliwa przywiezionych z zagranicy w ilości odpowiadającej pojemności zbiornika paliwa wbudowanego fabrycznie w pojazd. Zwolnienie to nie obejmuje innych „zapasów” paliwa tego pojazdu. Stanowisko takie wyraził NSA w wyroku z dnia 20.10.1994 r. Sygn. akt S.A./Po 1683/93, M. Pod. 19995/6/s.188. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość