Kodeks Celny Unii Europejskiej- wzór dla polskiego Prawa celnego część II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks Celny Unii Europejskiej- wzór dla polskiego Prawa celnego część II

Dział III. Postanowienia odnoszące się do towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty do czasu otrzymania przeznaczenia celnego. W dziale tym opisano kolejno: wprowadzanie towarów na obszar celny, przedstawianie towarów organom celnym, stosowanie deklaracji skróconej i rozładunek towarów przedstawionych organom celnym, obowiązek nadania przeznaczenia celnego, czasowe składowanie towarów oraz przepisy dotyczące towarów niewspólnotowych, które były przewożone w ramach procedury tranzytowej.[...]
3/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość