Znajdź artykuł

Kodeks celny poprawki Senatu

Kolejny artykuł prezentujący nowe rozwiązania regulujące obrót towarowy z zagranicą zawarte w Kodeksie celnym zbiega się z zakończeniem prac Senatu nad tym dokumentem. W pierwszej kolejności chciałbym przedstawić aktualny stan zaawansowania prac nad ustawą. Duży odzew ze strony podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą po mojej ostatniej publikacji na łamach "Monitora prawa celnego" ( w części dotyczącej przyjętych poprawek przez Sejm niejako "w ostatniej chwili") wskazuje na potrzebę przedstawienia w niniejszym artykule poprawek senackich. Jest to uzasadnione ... [...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość