Znajdź artykuł

Kilka uwag na temat opodatkowania nagród w Internecie

A few comments on taxation of the awards on the Internet

Wraz z rozwojem Internetu coraz częściej można się spotkać z różnego rodzaju konkursami, które są organizowane za jego pośrednictwem, on-line. Zgodnie z orzecznictwem, aby określone przedsięwzięcie mogło zostać nazwane konkursem, powinien w nim wystąpić element rywalizacji[1]. Jakkolwiek mają one z reguły charakter marketingowy i są nakierowane na reklamę określonego produktu, tak z dnia na dzień powstaje jednak coraz więcej konkursów, które są organizowane wyłącznie na potrzeby zapewnienia możliwości rywalizacji uczestników. Mowa tu głównie o różnych turniejach w ramach e-sportu, czyli zmagań pomiędzy sobą graczy gier komputerowych. Na polskim rynku zaczynają pojawiać się wyspecjalizowane platformy, które za niewielką opłatą pozwalają wziąć udział w turnieju, który oferuje – oprócz samej przyjemności uczestnictwa w nim – możliwość wygrania atrakcyjnej nagrody. [1]Por. wyrok WSA w Szczecinie z 12.01.2012 r. (I SA/Sz 852/11), LEX nr 1104936. [...]
2/2017 str. 62

Kup aby przeczytać całość