Znajdź artykuł

Kłopoty z karnetem TIR

... Kiedy towar nie trafił do urzędu?Przepisy art.21 Konwencji TIR mówią o obowiązku przedstawienia do kontroli pojazdu wraz z ładunkiem i odnoszącym się do niego karnetem TIR. Kto ponosi odpowiedzialność za należności celne w sytuacji, gdy importowany towar nie trafił do wskazanego urzędu zgodnie z wymogami Konwencji? Problem ten rozpatrywał Sąd Najwyższy w wyroku z 17 września 2001 r. (III RN 212/00; niepublikowany). Przewoźnik tłumaczył się odprawą celną, której dokumenty okazały się fałszywe. Dokonał jej pośrednik, mający upoważnienie do przedstawienia towaru do kontroli. Odbiorcą towaru była fikcyjna firma. W sprawę byli zamieszani przemytnicy, którzy zostali zatrzymani. Sąd Najwyższy podzielił pogląd ministra sprawiedliwości, że na przewoźnika nałożone są obowiązki wynikające z Konwencji TIR. Nawet, gdy towar mu skradziono, jest odpowiedzialny za należności celne. SN stwierdził, iż przewoźnika należy uznać za podmiot, który we własnym imieniu i na własny rachunek dokonał obrotu towarowego z zagranicą. Jest zatem odpowiedzialny za naruszenie obowiązków wynikających z Konwencji. ...... [...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość