Znajdź artykuł

Kalendarium celnictwa polskiego

XI wiek - pierwsze informacje o poborze cła  na terenie ziem polskich. Król Bolesław Śmiały nakazuje pobieranie cła na rzece Bug. 1136.07.07 - Papież Innocenty II w tzw. Bulli Gnieźnieńskiej potwierdza stan posiadania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego - pierwsze udokumentowane informacje o systemie celnym w Polsce.1159 - Taryfa celna kołobrzeska (pierwsza informacja o taryfie celnej w Polsce).1226.08.15 - Pierwsza informacja o komorze celnej (urzędzie celnym) we Wrocławiu (na Odrze).1237 - Rycerstwo na Mazowszu zostaje zwolnione z płacenia cła.1238 - Pierwsza informacja o komorze celnej w Poznaniu.1317      - Władysław Łokietek zwalnia miasto Lublin od płacenia ceł, na zawsze.       [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość