Znajdź artykuł

Kadłubowa Rada

Skład Rady Celno-Akcyzowej, która jest społecznym ciałem konsultacyjnym dla Ministra Finansów, w IV kadencji (2008-2009) został okrojony do zaledwie 7 osób, reprezentujących jedynie wiedzę i doświadczenie w zakresie legislacyjnym oraz funkcjonowania służb celnych i skarbowych. Nie dość, że długo zwlekano (termin zgłaszania kandydatur upłynął 30 września 2007 r, czyli nawet odliczając okres wyborów oraz tuż po, jest to, co najmniej, 5 miesięcy) z powołaniem Rady w ogóle (jej skład ustala minister finansów w drodze zarządzenia), to posłużono się przy decyzjach, co do jej składu, [...]
6/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość