Znajdź artykuł

Jesteśmy coraz bardziej przyjaźni biznesowi

We are becoming more business friendly

Bank Światowy i Komisja Europejska pozytywnie oceniają wspieranie przedsiębiorców i świadczenie usług elektronicznych przez Służbę Celną.   Służba Celna konsekwentnie aktywnie wspiera przedsiębiorców i systematycznie podnosi standardy obsługi klienta. Są to najważniejsze cele strategiczne Służby Celnej, realizowane między innymi poprzez: zwiększenie zakresu i dostępności uproszczeń, skrócenie czasu obsługi, zwiększenie stosowania ułatwień oraz zwiększenie dostępności e-usług. Wysiłki Służby Celnej w tym zakresie zostały zauważone i pozytywnie ocenione także przez instytucje międzynarodowe. Bank Światowy w raporcie „Doing business 2015" oraz Komisja Europejska w raporcie „Eurobarometr 399" potwierdzają, że Służba Celna jest coraz bardziej przyjazna biznesowi i świadczy coraz lepsze usługi.[...]
12/2014 str. 495

Kup aby przeczytać całość