Znajdź artykuł

Jakie dokumenty zamiast SAD

...Mimo, że dostosowujemy już od kilku lat nasz system podatkowy do systemu unijnego, to jednak czeka nas jeszcze wiele istotnych zmian. Przede wszystkim wprowadzone zostaną, nieznane do tej pory, specjalne zasady opodatkowania towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i antyków, dostaw złota dewizowego, usług świadczonych przez agentów turystycznych oraz przez podmioty gospodarcze posiadające swoją siedzibę poza Wspólnotą, a świadczące usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych zamieszkujących na obszarze Unii Europejskiej. Zmianie ulegną również formalne obowiązki dotyczące podatników – będzie można elektronicznie składać deklaracje VAT oraz wystawiać i przechowywać faktury VAT w formie elektronicznej. Faktury będą mogli wystawiać zarówno podatnicy jak i nabywcy towarów i usług, a także osoby trzecie. Pojawią się ponadto nowe obowiązki sprawozdawcze, w tym dotyczące międzynarodowego obrotu towarowego. Największa jednak zmiana dotyczyć będzie zasad sfery opodatkowania dostaw wewnątrz wspólnotowych. Zniesienie granicy celnej pomiędzy Polską a pozostałymi Państwami Członkowskimi oznaczać będzie konieczność stosowania szczególnych zasad opodatkowania, tzw. wewnątrz- wspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.[...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość