Znajdź artykuł

Jak zreformować polski system celny?

Zakładając hipotetycznie, że Polska staje się z dniem 1 stycznia 2003 roku pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, bez okresów przejściowych dotyczących funkcjonowania infrastruktury granicznej, polski system celny stanie przed dwoma wyzwaniami: - koniecznością dostosowania się do wymogów zewnętrznej granicy UE na granicy wschodniej (i być może, przejściowo, części południowej); - koniecznością dostosowania się do wymogów wewnętrznych UE na granicy zachodniej i części /lub całości/ granicy południowej. Każde z tych wyzwań powinno być rozpatrywane pod kątem: - działań, jakie należy podjąć celem dostosowania się do wymogów unijnych, wynikających m.in. z systemu Schengen, wymogów unii celnej, zasad funkcjonowania jednolitego rynku oraz wspólnej polityki rolnej; - działań, jakie należy podjąć celem zapewnienia stosowania uregulowań wewnętrznych, w tym zwłaszcza w odniesieniu do VAT i akcyzy, pobieranych od towarów sprowadzanych z zagranicy. 3 strony - 9410 znaków[...]
3/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość