Znajdź artykuł

Jak zabezpieczyć interes Skarbu Państwa ?

Działania polskiej administracji celnej powinny być skuteczne, dlatego też winna ona dysponować instrumentami umożliwiającymi wykonanie obowiązków i nakazów wynikających z wydawanych przez nią decyzji administracyjnych oraz wykazanych w zgłoszeniu celnym należności celnych i podatków. 3 strony, 7318 znaków [...]
5/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość