Jak przebiega proces integracji europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jak przebiega proces integracji europejskiej

W dniu 8 marca 2001 r., w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Integracji Europejskiej. W ramach oficjalnej wizyty w Polsce Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Pana Romano Prodiego i Komisarza Guenthera Verheugena, odbyło się z ich udziałem, nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Integracji Europejskiej pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka. W trakcie spotkania dokonano przeglądu najważniejszych zagadnień związanych z przygotowaniami do członkostwa RP w UE oraz łączących się z tym istotnych problemów w obszarach: polityki socjalnej, zatrudnienia i przepływu pracowników, rolnictwa, ochrony środowiska oraz restrukturyzacji gospodarki. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślili postęp w przygotowaniach Polski do członkostwa. Strona polska uważa, że należy skoncentrować się na zdefiniowaniu kluczowych warunków członkostwa i rozpocząć już teraz ich rozwiązywanie, a także zwrócić uwagę na sprawy związane z wdrażaniem ustaw dostosowujących polskie prawo do prawa UE. Odbyła się także debata przedstawicieli Unii z Narodową Radą Integracji Europejskiej oraz Środowiskową Radą ds. Strategii Informacyjnej (złożoną mediów, regionalnych centrów informacji europejskiej i ośrodków badań opinii publicznej) dotycząca perspektyw i warunków polskiego członkostwa, w tym rolnictwa. [...]
4/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość