Znajdź artykuł

Jak prawidłowo powinny być stosowane stawki celne obniżone?

... Aktualnie organ celny po podaniu przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym informacji o zastosowaniu stawki celnej wynikającej z ustanowionego innego środka taryfowego po sprawdzeniu poprawności takiego wniosku zazwyczaj rejestruje takie zgłoszenie celne i nie wydaje żadnej decyzji. Decyzja taka może dopiero być wydana wówczas gdy organ celny z urzędu uzna przedłożone zgłoszenie celne za nieprawidłowe w całości lub w części albo z podobnym wnioskiem wystąpi zgłaszający. Jednakże podzielam wyrażany pogląd, że w przypadku podania przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym stawek celnych wynikających z ustanowionych innych środków taryfowych organ celny powinien w świetle obowiązujących przepisów prawa traktować jako wniosek o wszczęcie odpowiedniego postępowania wyjaśniającego. Postępowanie to miałoby na celu ustalenie czy zgłaszający zasadnie zaproponował zastosowanie proponowanych stawek obniżonych mając na uwadze powody ich ustanowienia tzn. ...[...]
5/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość