Inspekcja Celna. Uzupełnienie omówienia podstaw prawnych działania Inspekcji Celnej) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Inspekcja Celna. Uzupełnienie omówienia podstaw prawnych działania Inspekcji Celnej)

W numerze 13(37)/1998 (str. 554-556) “Monitora Prawa Celnego” podaliśmy wykaz aktów prawnych regulujących działalność Inspekcji Celnej . Pod pozycją 13 wymienione zostało zarządzenie nr 61 Ministra finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. Zarządzenie to zostało uchylone wchodzącym w życie z dniem 22 października 1998 r. zarządzeniem nr 13 Ministra Finansów z dnia 25 września 1998 r. w sprawie nadania statutu Generalnemu Inspektoratowi Celnemu. [...]
11/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość