Informacje o egzaminach na agentów celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Informacje o egzaminach na agentów celnych

SPIS TREŚCI: 1. Informacje o egzaminach na agentów celnych. 2. Ogłoszenie nr 1 o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego. 3. Wniosek. 4. Wykaz zagadnień tematycznych. 5. Wykaz formularzy i innych dokumentów, które są przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego. 6. Wykaz aktów wykonawczych do Kodeksu celnego. 7. Informacja o innych przepisach. 8. Przepisy dotyczące środków polityki handlowej. 9. Wykaz przepisów wprowadzających ograniczenia w obrocie towarowych z zagranicą, wprowadzonych na podstawie ustawy o administrowaniem obrotem. 10. Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących ograniczeń pozataryfowych. [...]
7/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość