Znajdź artykuł

Informacja dla przedsiębiorców o nowych zasadach zabezpieczania i poboru należności celnych i podatków w procedurze uproszczonej

3 strony – 12600 znaków 1. Informacje ogólne Procedury uproszczone reguluje art. 76 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiający Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r z późn. zm.), jak również przepisy rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. wprowadzające przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz. Urz. UE L 253 z 11. 10.1993 r. z póżn. zm.) w art. 253 - 289. Stosowanie procedury uproszczonej pozwala na upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną poprzez: [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość