Indie wobec liberalizacji handlu światowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Indie wobec liberalizacji handlu światowego

1 strona - 2 814 znaki „Indie odgrywają kluczową rolę w dalszym umocnieniu koalicji krajów rozwijających się” mającej na celu „...wzmocnienie swych stanowisk w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania” - mówił w grudniu ubiegłego roku w indyjskim parlamencie Minister Przemysłu i Handlu, Kamal Nath. Indie istotnie aktywnie uczestniczą w pracach grup zrzeszających kraje rozwijające się: G-90, G-20 i G-33. Dwie pierwsze kierują się dążeniem do stworzenia nowego ładu w zakresie obrotu artykułami rolnymi oraz zapewnienie zróżnicowanego traktowania (differential treatment) tych krajów.[...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość