Znajdź artykuł

Inaczej zarządzać systemem kontroli celnej

... Sposób funkcjonowania administracji celnej, nie tylko zatem nie jest obojętny ale wywiera i będzie wywierać w przyszłości znaczący wpływ na przedsiębiorstwa a przez to na konkurencyjność  polskiej, ale przecież wkrótce i europejskiej gospodarki. Zapewne również i czytający te słowa reprezentanci środowiska gospodarczego zgodzą się z opinią , że administracja celna od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przebyła długą drogę a sam fakt, iż funkcjonuje pomimo wielokrotnego zwiększenia obrotów handlowych, przy zmniejszaniu nakładów a także negatywnym wpływie wielu innych czynników stanowi spore osiągnięcie. Ten niewątpliwy sukces administracji celnej nie przesłania jednak faktu, że z perspektywy producenta, handlowca, agenta celnego, spedytora, przewoźnika, czy w końcu po prostu obywatela działanie administracji celnej nie może zostać uznane za satysfakcjonujące. I nie jest to kwestią wyłącznie niekorzystnych, subiektywnych opinii prasowych.  ...[...]
6/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość