Import urządzeń technicznych (uzupełnienie) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Import urządzeń technicznych (uzupełnienie)

W nawiązaniu do zamieszczonego w numerze 5(57)2000 "Monitora Prawa Celnego" (str. 244) "Wykazu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu", podajemy poniżej uzupełnienie do tej informacji. Dziękujemy pracownikom Głównego Urzędu Ceł za zwrócenie uwagi na zawarte w tej informacji nieścisłości. [...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość