Znajdź artykuł

Import towarów a transakcje dokonywane za pośrednictwem zagranicznych przedstawicieli fiskalnych w VAT

Polski przedsiębiorca będący podatnikiem VAT czynnym, który nabywa towary od kontrahenta z kraju trzeciego nie zawsze musi rozliczać ich import na terytorium kraju. W obrocie profesjonalnym często korzysta się z usług wyspecjalizowanych pośredników spoza terytorium kraju – przedstawicieli fiskalnych (ang. fiscal representatives), którzy dopełniają za nabywcę niezbędnych formalności w zakresie należności publicznoprawnych oraz organizacji dalszego transportu. Wykorzystanie [...]
3/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość