Znajdź artykuł

Hearing officer (HO) czyli rzecznik praw strony w postępowaniach ochronnych

Skąd wzięła się instytucja i na jakiej podstawie funkcjonuje. Istnienie rzecznika praw strony w postępowaniach ochronnych (z ang.: Hearing Officer, czyli HO) wzorowane jest na rzeczniku z postępowań dotyczących konkurencji, ale jest to funkcja całkowicie autonomiczna. Instytucja ta została stworzona dopiero niedawno, w styczniu 2007 r., w odpowiedzi na postulaty zapewnienia większej przejrzystości i bezstronności w zakresie postępowań ochronnych. Dlatego też brak jest jeszcze przepisów regulujących działania HO, a jego rola jest na bieżąco kształtowana poprzez specyfikę postępowań ochronnych, zaistniałe sytuacje, oczekiwania stron, sugestie państw członkowskich, etc. Dlatego też informacje nt. HO znajdujące się na stronie KE mają charakter wyłącznie informacyjny i będą na bieżąco aktualizowane, w miarę tego. jak funkcja HO będzie ewoluowała. [...]
5/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość