Znajdź artykuł

Handel elektroniczny – handel bez granic ?

Ciekawym problemem - związanym ze zwolnieniami celnymi - wynikającym z gwałtownego rozwoju nauk technicznych, a zwłaszcza informatyki i elektroniki, czekającym na wiążące rozstrzygnięcia prawne jest handel elektroniczny - handel za pośrednictwem Internetu. Próbowano rozwiązać go w Stanach Zjednoczonych oraz - zwłaszcza w ostatnich dwóch latach - w zjednoczonej Europie. Unijni urzędnicy i prawnicy byli zgodni, iż niezbędny jest akt prawny normujący zarówno postępowanie operatorów sieci telekomunikacyjnych oraz ich klientów, jak i organów kontroli finansowej. Z tym problemem zmierzyć się muszą również polscy handlowcy oraz ... celnicy. Skąd jednak wziął się ten problem, pozornie tak daleki od obszarów zainteresowania i kompetencji organów celnych? Czego może żądać celnik lub poborca podatkowy od użytkowników Internetu ? [...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość