Znajdź artykuł

Graniczna kontrola fitosanitarna

Border phytosanitary control

Problematyka kontroli fitosanitarnej - mimo wielkiej rangi praktycznej - nie jest szerzej podejmowana w literaturze przedmiotu. Rozwój życia gospodarczego oraz standardy europejskie co do wolności przepływu towarów, kapitału, usług czy osób wymagają tymczasem aktualizacji problematyki. Usprawiedliwia to dostatecznie potrzebę podjęcia problemu. Przedmiotem opracowania jest zagadnienie współdziałania organów Służby Celnej oraz organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także problemy granicznej kontroli fitosanitarnej.  [...]
9/2016 str. 341

Kup aby przeczytać całość