Znajdź artykuł

Ghana przystąpiła do HS

Ghana, jako 131 państwo, zgłosiła gotowość ratyfikacji międzynarodowej konwencji HS. Klasyfikacji zgodnej z HS podlega ponad 98% obrotu towarowego tego kraju. Ghana od 1968 r. należy do WCO. Dominującą pozycję w eksporcie Ghany zajmuje ziarno kakaowe – ok. 90% wywozu. Ponadto Ghana eksportuje m.in. złoto, boksyty, aluminium, oleje, kauczuk, drewno oraz wyroby z drewna i korka, płyty, sklejki, bawełnę, nawozy, a także silniki i generatory prądu. W imporcie znaczące pozycje zajmują maszyny i środki transportu, ropa naftowa, produkty żywnościowe.[...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość