Znajdź artykuł

Faktoring – bezpieczeństwo i finansowanie

Z opublikowanych przez Polski Związek Faktoringu danych po trzech kwartałach 2008 roku wynika, że obroty firm zrzeszonych w PZF wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 97,5% i wyniosły 24,7 miliarda złotych. To niezwykle dynamiczny rozwój, zwłaszcza że już zeszłoroczny 37-procentowy wzrost, najwyższy od 2000 roku, był oceniany jako bardzo wysoki. Należy zwrócić uwagę na to, że wzrost obrotów nie wynika tylko ze wzrostu liczby klientów korzystających z tej usługi, ale w bardzo dużej mierze z rozszerzania współpracy przez dotychczasowych klientów. Te przedsiębiorstwa, które już korzystały z faktoringu, przekonane o jego zaletach, decydują się objąć nim coraz większą część swojego obrotu. [...]
6/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość