Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej państwa w teorii i praktyce gospodarczej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej państwa w teorii i praktyce gospodarczej

Polityka celna państwa jest kategorią ekonomiczną. Poprzez praktyczne rozwiązania organizacyjne i regulacje prawno-finansowe, wywiera określony wpływ na gospodarkę. Będąc równocześnie kategorią historyczną implikuje fakt, iż aby móc zrozumieć jej istotę, konieczne jest przedstawienie ewolucji jakiej ona podlegała w procesie kształtowania się stosunków ekonomicznych w poszczególnych okresach. Z jednej strony bowiem – różne jej formy, metody i środki działania ulegają przeobrażeniom, z drugiej zaś – pozostają w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym. Nie jest bowiem tak, iż rezygnacja z tego, czy innego zestawu instrumentów wypracowanych przez praktykę i teorię polityki gospodarczej jest automatycznie jednoznaczne z zanikiem infrastruktury, stworzonej w ramach tej kategorii wcześniej. Również nie wszystkie pełnione funkcje ulegają atrofii z chwilą pojawienia się nowych trendów i poglądów, niektóre pozostają nadal użyteczne i pełnią aktywną rolę. Celem szkicu jest synoptyczna próba, omówienia funkcjonujących w teorii myśli i praktyce ekonomicznej koncepcji polityki celnej państwa na przełomie wieków. 5 stron - 16486 znaków[...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość