Ewolucja procedur celnych w latach 1945 – 1997 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ewolucja procedur celnych w latach 1945 – 1997

Procedury celne w latach 1945- 1975 Po zakończeniu II wojny światowej, Polska międzywojenna w której rozwijał się kapitalizm i realizowane były podstawowe zasady handlu międzynarodowego, stała się krajem podporządkowanym ideologii marksistowskiej ekonomii i socjalistycznej wizji obrotu towarowego. Należała do państw obozu tzw. demokracji ludowych, gdzie handel zagraniczny oparty był na monopolistycznej pozycji państwa w obrocie towarowym z zagranicą. Dlatego też prawo celne nie odgrywało już takiej roli jak w okresie międzywojennym. Było bowiem podporządkowane nierynkowym zasadom i modelowi odgórnego sterowania gospodarki przez władze Polski Ludowej. [...]
8/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość