Znajdź artykuł

Europejskie prawo celne (część druga)

                To, jakie będzie możliwe postępowanie odnośnie towaru, który został wprowadzony na obszar celny Wspólnoty lub został z niego wyprowadzony, zależy od jego przeznaczenia celnego. Podmiot gospodarczy może określić, co się stanie z tym towarem. Art. 4 nr 15 i 16 KC stanowią zamknięty wykaz możliwości wyboru z równorzędnych „procedur celnych“ dla przywozu i wywozu oraz określają, jakie „pozostałe przeznaczenia celne“ dla danego towaru można brać pod uwagę. Obydwa rodzaje postępowania różnią się od siebie tym, że w przypadku objęcia towaru procedurą celną wymagane jest złożenie zgłoszenia celnego (art. 59 ust. 1 KC), podczas gdy pozostałe przeznaczenie celne wymaga jedynie faktycznego działania ze strony podmiotu gospodarczego.[i] aa) Swoboda wyboru podmiotu gospodarczego[i] Lux, Przewodnik wspólnotowego prawa celnego, s. 242. [...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość