Europejskie prawo celne cz. IV – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Europejskie prawo celne cz. IV

European Customs Law part IV

Obecnie praktycznie pracuje się przeważnie z taryfą celną w wersji elektronicznej. Korzysta się z systemów informacyjnych w wersji elektronicznej, które są codziennie aktualizowane poprzez transfer danych. W Niemczech we wszystkich urzędach dnia 01.01.1999 została wprowadzona Elektroniczna Taryfa Celna (niem. EZT) jako subsystem Systemu informatycznego ATLAS (Automatyczny system taryfy i lokalnych formalności celnych) i zastąpiła ona Niemiecką Użytkową Taryfę Celną w formie papierowej. Podstawą Elektronicznej Odprawy Celnej jest Baza danych Komisji TARIC2, która jest uzupełniana o krajowe podpozycje i stosowane środki, która zawiera wszystkie pozostałe dane taryfy TARIC, którymi zarządza Komisja i udostępnia je urzędom krajów członkowskich. Elektroniczna Taryfa Celna nie jest wiążąca prawnie dla podmiotu gospodarczego. Wiążące prawnie są wyłącznie miarodajne przepisy[...]

Kup aby przeczytać całość