Etyka w cle – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Etyka w cle

Podniesienie poziomu etyki i uczciwości funkcjonariusz celnych to jedno z ważniejszych zadań, stawiane przed administracjami celnymi krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Komisja Europejska oceniła, że działania przedakcesyjne powinny skoncentrować się na 13 obszarach, do których zaliczono: prawodawstwo, organizację i zarządzanie, zarządzanie zasobami kadrowymi, etykę celną, szkolenie, pobór należności, kontrolę graniczną i wewnętrzną, zwalczanie przestępczości i zapewnienie przestrzegania prawa, laboratorium celne, infrastrukturę i wyposażenie, wsparcie dla handlu i stosunki ze środowiskiem biznessu, tranzyt i przepływ towarów oraz komputeryzację. [...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość