Znajdź artykuł

Encyklopedia cła – Ameryka Południowa, Boliwia

SŁUŻBA CELNA nadzorowana jest przez Zarząd Generalny. Podlegają mu m.in. samodzielne jednostki ds. planowania strategicznego; studiów ekonomicznych i statystyki oraz obsługi operatorów. W ramach Zarządu Generalnego działają Generalne Dyrekcje - norm; spraw fiskalnych; systemów; administracji i finansów; prawna. Zarządowi Generalnemu podporządkowanych jest 5 Zarządów Regionalnych. Strona internetowa administracji celnej Boliwii w języku hiszpańskim: >www.aduana.gov.bo<.[...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość