Znajdź artykuł

Encyklopedia cła – Ameryka Środkowa – Belize

SŁUŻBA CELNA funkcjonuje w strukturze Ministerstwa Finansów. Podlega pod Departament Ceł, którym kieruje Główny Inspektor Celny. STOSUNKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ: Od 2001 r. Belize otrzymuje wsparcie finansowe ze Wspolnoty Europejskiej. Kwotę 1 miliona euro przeznaczono m.in. na pomoc w spłacie zadłużenia zagranicznego. Ponadto Belize korzysta z tzw. ułatwień ...[...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość