Znajdź artykuł

Eksport towarów przetworzonych „non-annex I” (część druga – pierwsza ukazała się w czerwcowym wydaniu „Monitora”)

... Z analizy powyższych rozporządzeń oraz z analizy części pierwszej rozważań opublikowanej w MPC Nr 6 /2004 r., można stwierdzić iż:Þ instrumentem zarządzania handlem zagranicznym towarami przetworzonymi są świadectwa refundacji uprawniające posiadacza do uzyskania refundacji wywozowej. Świadectwo refundacji wystawiane jest na wartość refundacji wywozowej (w euro), o którą może ubiegać się przedsiębiorca, a nie na ilość towarów;Þ świadectwo może otrzymać osoba fizyczna bądź prawna posiadająca siedzibę na terenie Wspólnoty. Przedsiębiorcy, którzy w okresie budżetowym, (tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego) ubiegają się o wypłatę refundacji, do 74.999,99 euro – tzw. „mali eksporterzy”, nie mają obowiązku posiadania świadectwa;...[...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość