Znajdź artykuł

Ekonomiczne efekty funkcjonowania systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej

Analizując natomiast tempo zmian pobranej akcyzy w 2004r. wg grup towarów, to po akcesji (w II kw 2004r.), największy wzrost wpływów z podatku akcyzowego zanotowano od akcyzy pobieranej w związku z przywozem samochodów (wzrost o 92%) oraz piwa (47%), w III kw – największą dynamiką cechowała się akcyza od wina (125%) oraz wyr. tytoniowych (118%), w IV kw zaś – największe tempo wzrostu wpływów z akcyzy dotyczył wyr. tytoniowych (19%) oraz wyr. spirytusowych (12%). Najwyżej w stosunku do założeń ustawy budżetowej zrealizowano plan w przypadku poboru akcyzy od samochodów, który został przekroczony o  149,1%, wyr. spirytusowych - 14,8% oraz piwa - o 11,2% ...[...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość