Znajdź artykuł

Egzamin na agenta celnego

               Na stronach www Ministerstwa Finansów opublikowano wykaz pytań testowych na egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego. Podano także treść przykładowych pytań, które mogą znaleźć się w teście na egzaminie kwalifikacyjnym oraz zasady ich oceny. Pytania testowe mogą być sformułowane jako: ·     pytania zamknięte, na które poprawną odpowiedź należy wybrać wśród z kilku podanych wariantów. Przyjęto zasadę, iż tylko jedna z kilku podanych możliwości odpowiedzi jest prawidłowa. Odpowiedzi tej udziela się zakreślając kółkiem literę stanowiącą oznaczenie prawidłowej - według wyboru osoby egzaminowanej - odpowiedzi.[...]
10/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość