Znajdź artykuł

E-kontrola

E-kontrola Problem zwalczania przestępczości, która bądź dokonuje się w przestrzeni elektronicznej, bądź też przynajmniej znajduje w niej odzwierciedlenie – to w znacznej mierze problem języka albo szerzej – problem specyficznego kodu używanego w sie¬ci głównie przez sprawców, ale też w pewnej mierze świadków czynów zabronionych. Istnieje, bowiem po stronie tych użyt¬kowników Internetu zapotrzebowanie na taki sposób kodowa¬nia informacji, aby dotarła ona do osoby/osób, dla których jest przeznaczona (np. do podmiotów poszukujących w Internecie ofert sprzedaży nielegalnych towarów) i została właściwie przez nich zrozumiana. Z drugiej strony zaś, informacja ta ma być nie¬widoczna i/lub niezrozumiała dla pozostałych, w szczególności zaś dla organów ścigania. Organa te stoją, zatem przed wyzwa¬niem polegającym na rozpoznaniu języka używanego w sieci w kontekście działalności przestępczej, ... [...]
8/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość