Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dnia 01.02.2003 r. wszedł w życie Traktat Nicejski i doprowadził do nowelizacji Traktatów o Unii Europejskiej i Wspólnocie Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej porusza wiele dziedzin życia codziennego. Zakres działania Komisji Europejskiej będącej siłą napędową Unii Europejskiej w Brukseli rozciąga się od stosunków zagranicznych Unii Europejskiej przez podatki aż do przepisów celnych. Projekt konstytucji europejskiej i przystąpienie nowych państw w dniu 01.05.2004 stanowią o dalszym poszerzeniu Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zawsze podkreślał w stałym orzecznictwie, że obowiązujące przepisy są publikowane w dzienniku Urzędowym i od momentu opublikowania są jedynym obowiązującym prawem w danym zakresie. Dlatego nikt nie może powoływać się na ich nieznajomość. Niniejsza publikacja jest przeglądem prawa Unii Europejskiej, a Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej jest miarodajnym źródłem tego prawa. W czasach nowych mediów z reguły prawo to ... [...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość