„Dziennik Gazeta Prawna” Paulina Bąk – Jakie dokumenty powinny być dołączone” – 08.06.2011 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

„Dziennik Gazeta Prawna” Paulina Bąk – Jakie dokumenty powinny być dołączone” – 08.06.2011

Wspólnotowe nabycie Jakie dokumenty powinny być dołączone Przedsiębiorca musi poinformować naczelnika urzędu celnego o planowanym wspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych i złożyć stosowne zabezpieczenie. Podatnik nieposiadający składu podatkowego chce kupić we Francji oleje silnikowe syntetyczne oraz oleje półsyntetyczne oznaczone kodem CN 2710 19 81. [...]
6/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość