Znajdź artykuł

Dzień Służby Celnej

Administracja celna to nie tylko funkcjonariusze i pracownicy, którzy wykonując obowiązki nałożone przepisami prawa pobierają cła i podatki, to także realizacja obowiązku ochrony terytorium Polski przed przywozem niebezpiecznych substancji, a więc ochrony zdrowia i życia społeczeństwa i środowiska naturalnego. Chronimy również dobra kultury narodowej przed nielegalnym wywozem, realizujemy przepisy dotyczące ograniczeń obrotu w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, czy przemysłowej. Wszystkie te zadania realizuje na obszarze Izby Celnej w Gdyni - ponad 1060 osób. [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość