Znajdź artykuł

Działania Komisji w sprawie ochrony handlu UE w latach 2013-2014

Actions of the Commission on the EU’s trade defense in the years 2013-2014

Unia Europejska posiada instrumenty ochrony rynku wewnętrznego Wspólnoty przed niepożądanymi skutkami importu, takie jak: środki antydumpingowe; środki antysubsydyjne; środki przed nadmiernym przywozem. Komisja Europejska(KE)stosuje dwa pierwsze rodzaje instrumentów do zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych, w przypadkach, gdy przywóz odbywa się na warunkach sprzecznych z zasadami międzynarodowego handlu, natomiast trzeci rodzaj środka stosuje się w celu umożliwienia przemysłowi kraju przywozu dostosowania się do znacznego wzrostu importu. Komisja prowadzi dochodzenia antydumpingowe(AD), antysubsydyjne(AS)orazw sprawie środków ochronnych (SFG) w oparciu o podstawowe rozporządzenia [1],[2],[3]. W poniższym opracowaniu dokonano przeglądu najważniejszych działań KE dokonanych w latach 2013-2014 w sprawie ochrony handlu UE.[...]
10/2015 str. 356

Kup aby przeczytać całość